การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณีเท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)

2. สินค้ามีตำหนิ ชำรุด แตก หัก หรือสีผิดเพี้ยน โดยความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวบริษัทเอง

โดยการเปลี่ยนสินค้าจะกระทำได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น*

- การเคลมสินค้าหน้าร้าน (Modern Trade)

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางห้างหรือร้านที่มีใบเสร็จ สามารถนำใบเสร็จไปเคลมสินค้าได้ที่หน้าร้านที่ลูกค้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน

- การเคลมสินค้าช่องทางออนไลน์ (Online)

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากทางบริษัท ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 15วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์และแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าได้ตามช่องทางดังนี้

Line : @meecosmetics

Email : info.meecosmetics@gmail.com

Call : 0865517594, 024113128ที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ :

บริษัท โปรเวิร์ค เทรดดิ้ง จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์)

1/18-19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB